Bohinjska Bistrica

18.00
Noč z Andersenom

Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica (Savska cesta 10)
Dramski nastop, branje, delavnice.
Organizator: OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica