Brežice

18.00
Noč knjige z Besedo

Kavarna pri Občini Brežice (Cesta prvih borcev)
Pogovor in predstavitev knjig posavskih literatov. Knjižni bazar (razstava in prodaja knjig). Branje odlomkov iz knjig prisotnih avtorjev in recitiranje pesmi.
Organizator: Kulturno društvo Franc Bogovič Dobova – literarna sekcija Beseda