Celovec

18.00-21.00
Noč knjige v knjigarni Haček

Knjigarna in kulturni center Haček (Paulitschgasse 5-7)
18.00 Branje za otroke: Lenčka Kupper, Niko Kupper. 18.45 Otroci rišejo na teme iz prebranih pesmi in zgodb. 19.30 Predstavitev pobude KKZ Slovenščina v družini. 20.00 Mladi berejo: Amina Majetić: branje in glasbeni nastop; Verena Gotthardt, Katja Košir, Aljaž Pestotnik: branje.
Organizator: Slovenska prosvetna zveza (SPZ), Krščanska kulturna zveza (KKZ), Društvo slovenskih pisateljev in pisateljic v Avstriji, Knjigarna Haček

18.30
Literatura za vse / Literatur für alle
Mohorjeva knjigarna (Viktringer Ring 26)
Branje: Ilse gerhardt; Josef Strutz: Literatura Prežihovega Voranca.
Organizator: Slovenska prosvetna zveza (SPZ), Krščanska kulturna zveza (KKZ), Društvo slovenskih pisateljev in pisateljic v Avstriji, Mohorjeva knjigarna