Domžale

08.00
V zgodovini so skrite zgodbe / v zgodbah je skrita zgodovina

Osnovna šola Dob (Šolska ulica 7, Dob)
Botrstvo: učenci višjih razredov berejo prvošolcem zgodbice z zgodovinsko vsebino. V zgodovini so skrite zgodbe / v zgodbah je skrita zgodovina: branje učencev od 2. do 5. razreda. Obisk knjižnice, kjer vse dopoldne predvajajo filme z zgodovinsko vsebino.
Organizator: Osnovna šola Dob

08.0019.00
Bukvarna

Knjižnica Domžale (Cesta talcev 4)
Ponudba odpisanega in podarjenega gradiva Knjižnice Domžale.
Organizator: Knjižnica Domžale