Griže

20.00
Večer poezije in glasbe

Osnovna šola Griže (Griže 1 a)
Učenci bodo na terasi šole (v primeru dežja v knjižnici) ob glasbeni spremljavi sošolcev prebirali svoje pesmi in pesmi njim ljubih avtorjev. Na literarni večer bodo povabili tudi starše, ki pišejo pesmi, in druge literarne ustvarjalce iz kraja.
Organizator: Osnovna šola Griže