Planina pri Sevnici

18.00
Z Mi2 in branjem pred spanjem

Telovadnica OŠ Planina pri Sevnici (Planina pri Sevnici 69)
Svoje pesmi bosta prebirala in pela pevca skupine Mi2 Tone Kregar in Jernej Dirnbek, učenci in učitelji pa jima bodo plesno, pevsko in recitatorsko pritegnili. Po nastopu bodo ustvarjali v delavnicah kreativnega pisanja, nato pa v telovadnici prespali.
Organizator: OŠ Planina pri Sevnici