Rakek

18.0019.00
Večer v knjižnici

Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek – šolska knjižnica (Rakek 28)
18.00 Pravljično potovanje po zgodbah za učence 1. in 2. razreda.
19.00 Kekčeve zgodbe za učence 3., 4. in 5. razreda.

Organizator: OŠ Jožeta Krajca Rakek