Renče

16.00
Glas-govor-gib

Trg 31
Pesniška ustvarjalnica, popoldanske dejavnosti na prostem: branje z učenci, starši in krajani, razgovori o prebranih besedilih, ure pravljic za mlajše otroke, improviziranje dramskih besedil, recitiranje, recepti za pripravo domačih jedi z zelišči iz šolskega vrta, taborni ogenj in petje.
Organizator: OŠ Renče