Selnica ob Dravi

15.00
Bibliopreventivna delavnica
Osnovna šola Selnica ob Dravi – šolska knjižnica (Mariborska cesta 30)
Bibiopreventivna delavnica, namenjena strokovnim delavcem šole in vrtca, kot spodbuda, da bi pri delu z otroki čim večkrat uporabili knjigo kot motivacijsko ali preventivno sredstvo.
Organizator: OŠ Selnica ob Dravi