Šentvid pri Stični

18.00
Literarni večer s pisateljico Dragico Šteh

OŠ Ferda Vesela – avla (Šentvid pri Stični 46)
Srečanje s pisateljico knjige Prijetno domače za male sanjače Dragico Šteh in ilustratorko Tino Zajec.
Organizator: OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični