Svečano odprtje

23. 4. ob 18.00
Narodna in univerzitetna knjižnica (Turjaška ulica 1, Ljubljana)

Svečano odprtje Noči knjige 2014

Sodelujejo:
prof. dr. Milena Mileva Blažič, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
prof. dr. Meta Grosman, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
Mateja Komel Snoj, Narodna in univerzitetna knjižnica,
dr. Eva Kodrič-Dačić, Center za razvoj knjižnic, NUK,
Marjutka Hafner, Slovenska nacionalna komisija za Unesco,
Tjaša Koprivec, založba in festival Sanje,
Ivo Svetina, Društvo slovenskih pisateljev,
dr. Samo Rugelj, Bukla,
Mitja Čander, Beletrina, zavod za založniško dejavnost.