Vprašanja in odgovori

Kaj je Noč knjige?
Noč knjige je dogodek, s katerim obeležujemo svetovni dan knjige, 23. april. Namenjen je promociji branja in knjige.
Podobna prireditev od leta 2012 poteka na Hrvaškem, že dlje časa pa v Nemčiji, Angliji itd. V letu 2014 bo prvič organizirana v Sloveniji, Srbiji in predvidoma tudi v Bosni in Hercegovini.
Prireditev poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za Unesco.

Koncept
Noč knjige je vseslovenski projekt, s katerim bi zajeli vso Slovenijo in zamejstvo ter vse generacije, od najmlajših do najstarejših bralcev.
Projekt je nekomercialne narave, poteka kot družbena akcija, ki povezuje številne lokalne prireditelje. Prireditelji vsebine izberejo in izvedejo sami.

Kakšni dogodki so zaželeni?
Vsi dogodki, povezani s knjigo, od samostojnih nastopov uveljavljenih ali neuveljavljenih piscev in pesnikov vseh generacij. Fotografske ali slikarske razstave. Filmske projekcije v povezavi s knjigo. Performansi, koncerti, družabne prireditve. Skupna branja (kot npr. Noč branja po šolah po Sloveniji). Projekti v spletnih okoljih in socialnih omrežjih. Gostovanja tujih avtorjev, prostorske intervencije, instalacije.

Kdo je vabljen k ustvarjanju, kdo so prireditelji Noči knjige?
Knjigarji, knjižničarji in knjižnice, mentorji literarnih krožkov, osnovne in srednje šole, vrtci, fakultete, gledališča, ljubiteljske kulturne organizacije in društva, pisatelji, kavarne, galeristi, literarni navdušenci, knjižni in bralni krožki in klubi, uveljavljeni in neuveljavljeni pesniki in pisatelji … skratka vsi, ki želijo prispevati.

Kdo so organizatorji projekta?
Organizatorji Noči knjige so: založba in festival Sanje, Društvo slovenskih pisateljev, Narodna in univerzitetna knjižnica, revija Bukla, Morfem, iniciativa Skupaj za knjigo, Združenje slovenskih splošnih knjižnic, Mestna knjižnica Ljubljana, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Beletrina, Libris, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (Noč branja), Javni sklad za kulturne dejavnosti, Amnesty International Slovenija, Slovenska sekcija IBBY.
Podpornika: Slovenska nacionalna komisija za Unesco, Mestna občina Ljubljana.

Kdo so pokrovitelji projekta?
Za zdaj smo to predvsem pobudniki projekta, ki vanj vlagamo svoj čas in energijo. Podporniki so tudi organizatorji Noći knjige na Hrvaškem, ki so nam brezplačno odstopili grafično podobo projekta skupaj z orodji, fotografsko razstavo Knjiga v objektivu, orodja za raziskavo tržišča ter nam posredovali svoje organizacijske izkušnje.
K sodelovanju smo kot medijskega pokrovitelja med drugimi povabili RTV Slovenija, revijo Bukla, podjetje DPG.
Projekt Noč knjige 2014 poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za Unesco.

Kakšno podporo bodo imeli prireditelji?

  • Objavo na spletni strani www.nocknjige.si
  • objavo v katalogu Noč knjige (rok za oddajo: 31. marec)
  • medijsko podporo
  • brezplačne programske knjižice in plakate projekta
  • brezplačne plakate s predvidenim praznim prostorom, v katerega prireditelji vpišejo kraj in čas dogodka, ki ga organizirajo
  • javne napovedi projekta (novinarska konferenca 16. aprila na Slovenskih dnevih knjige)
  • skupno navdušenje nad knjigo in branjem

Kako lahko sodelujejo založniki in knjigotržci?
Tako, da pripravijo za ta dan posebne ponudbe in akcije bralcem in kupcem.
Predstavljene bodo na spletni strani www.nocknjige.si in v katalogu Noč knjige.

Roki
Za najavo dogodkov, ki bodo vključeni v katalog/zloženko: 31. marec.
Za najavo na spletni strani: do 20. aprila.