Železna Kapla

19.30
Predstavitev knjige Wer war Klara aus Šentlipš/St. Philippen?/Kdo je bila Klara iz Šentlipša?
Forum Zarja (Glavni trg)
Predstavitev spominske knjige zgodovinarke Brigitte Entner, prve izčrpne in sistematske raziskave o koroškoslovenskih žrtvah nacionalsocialističnega preganjanja.
Organizator: Slovensko prosvetno društvo Zarja, Založba Drava, Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu